Гарантія повернення
У разі, якщо якість послуг з будь-яких причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 7 (семи) календарних днів від дня старта Програми, доступ до якої було надано відповідно до умов Публічного договору (далі — Договір), звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів (далі – Заява), за умови виконання Замовником положень п. 3.9 Договору, а саме, 100% оплати Послуги на дату подання Заяви.
Сертифікати обміну та поверненню не підлягають: мерч можливо повернути протягом 14 днів з моменту покупки.

Заява надсилається Замовником на електронну адресу:

olya.martynovskaya@gmail.com не пізніше терміну, зазначеного в п.7.8. Договору, в іншому випадку, зобов'язання щодо повернення не поширюються на Виконавця. Відповідальність за правильність даних, зазначених в Заяві несе Замовник. Заява на повернення коштів повинно містити наступну інформацію:

1) Копія паспорта Замовника;

2) Спосіб, дата і сума оплати Послуг;

3) Об'єктивні причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;

4) Банківські реквізити для повернення коштів.

За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам, зазначеним у п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець здійснює повернення сплачених коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня отримання такої Заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісій платіжних систем, на карту здійснення оплати.

У разі відсутності в Заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.- 5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

Будь-які претензії, заяви, направлені Замовником після закінчення терміну зазначеного в п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.

При перенесенні навчання в будь-якому з курсів на більш пізній термін (на наступний потік), гарантія повернення грошових коштів анулюється (не діє).